Trzy bukiety

BUKIET I

Głóg na krzyż z dębem, olchą i jesionem,
Ktoś taki bukiet postawił we wnęce.
Jesień rozdarła światu cztery strony,
Słońce wygasło i już go nie będzie.

Październik chłodny i listopad płowy,
W mgłach za płotami czernieją gałęzie.
Bukiet we wnęce, wazon fajansowy.
Usiądź. Odpocznij. To jesień. Nic więcej. Czytaj dalej Trzy bukiety